Menu Zamknij

Prace dyplomowe

Katarzyna Fornal
Skrzypce barokowe – cechy konstrukcyjne instrumentu. Poznań 2013. LICENCJAT.
(promotor: dr Alina Mądry)

Renata Dobkowska
Zjawisko kontrafaktury w wybranych ariach operowych Johanna Adolfa Hassego. Poznań 2013. LICENCJAT.
(promotor: dr Alina Mądry)

Adria Szuder
Muzyka jako tło w teorii i praktyce na przykładzie punktów usługowych miasta. Poznań 2013. LICENCJAT.
(promotor: dr Jakub Kasperski)

Jędrzej Weber
Zarys charakterystyki badań polskiej muzyki ludowej. Czasy kolbergowskie a współczesność. Poznań 2013. LICENCJAT.
(promotor: dr Justyna Humięcka-Jakubowska)

Dominika Katarzyna Stopczańska
Litania ex C Johanna Baptysty Wanhala. Analiza i edycja źródłowo-krytyczna. Poznań 2013. LICENCJAT
(promotor: dr Alina Mądry)

Urszula Matlęgiewicz
Charakterystyka wybranych bohaterów opery Stara Baśń Władysława Żeleńskiego w kontekście tradycji starosłowiańskich. Poznań 2013. LICENCJAT
(promotor: dr Justyna Humięcka-Jakubowska)

Małgorzata Kozioł
Wpływ inspiracji folklorem na rozwój języka muzycznego Grażyny Bacewicz. Poznań 2013. LICENCJAT
(promotor: dr Justyna Humięcka-Jakubowska)

Magdalena Piasecka
Poemat symfoniczny Morze Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa w kontekście wybranych dzieł orkiestrowych o tematyce morskiej przełomu XIX i XX wieku. Poznań 2013. LICENCJAT
(promotor: dr Marcin Gmys)

Łukasz Mantej
Język muzyczny Michaela Breckera. Próba charakterystyki. Poznań 2013.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek)

Klaudia Krupa
Ospedale della Pietà – organizacja, działalność, kontekst społeczny i kulturowy. Poznań 2013. LICENCJAT
(promotor: dr Magdalena Walter-Mazur)

Aida Michałowska
Harmonika szklana: Instrument – Repertuar – Estetyka. Poznań 2013.
(promotor: prof. dr. dab. Ryszard D. Golianek)

Stanisław Annusewicz
Recepcja twórczości Krzysztofa Pendereckiego w wybranych polskich tytułach prasowych z lat 1960-2010. Poznań 2013.
(promotor: prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek)

Żaneta Nawrot
Międzywojenne piśmiennictwo krytycznomuzyczne o Chopinie. Poznań 2013. LICENCJAT
(promotor: prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek)

Justyna Raczkowska
Missa In D Wojciecha Dankowskiego. Analiza i wydanie źródłowo-krytyczne. Poznań 2012. LICENCJAT
(promotor: dr Alina Mądry)

Joanna Warchoł
Mógłbym powiedzieć, że wszystko, co piszę, jest moja ujętą w dźwięki autobiografią – zależności między twórczością i inspiracjami Karola Szymanowskiego a wybranymi zdarzeniami z życia kompozytora. Poznań 2012. LICENCJAT.
(promotor: dr Maciej Jabłoński)

Paweł Frasz
Wybrane kompozycje Ignacego Rygalla. Analiza i wydanie krytyczno-źródłowe. Poznań 2012. LICENCJAT.
(promotor: dr Alina Mądry)

Adam Romel
Pomiędzy aleatoryzmem kontrolowanym a swobodną improwizacją – dwa spojrzenia na formę otwartą w muzyce XX wieku. Poznań 2012. LICENCJAT.
(promotor: dr Marcin Gmys).

Natalia Majewska
Korpus recenzji dotyczących występów Antoniny Kowtunow w latach 1967-1989 jako źródło do poznania właściwości krytyki muzycznej poświęconej śpiewowi operowemu. Poznań 2012. LICENCJAT.
(promotor: prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek)

Krzysztof Stefański
Hosanna dem Sohne David Martina Mayera. Wrocławska kompozycja wielko obsadowa w perspektywie siedemnastowiecznej praktyki kompozytorskiej i wykonawczej. 2012.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek).

Olga Lisiecka
Missa ex D Frantiska Xaverego Brixiego. Analiza i edycja krytyczno-źródłowa. 2012.
(promotor: dr Alina Mądry). LICENCJAT.

Sonia Wronkowska
Missa C ex Creatione Mundi. Analiza i edycja źródłowa. 2012.
(promotor: dr Alina Mądry). LICENCJAT.

Paulina Szymczyk
Balet Parade Erika Satie i jego związki z awangardą. 2012.
(promotor: prof. UAm dr hab. Danuta Jasińska)

Marek Bełch
Witold Maliszewski i jego symfonie – postawa twórcza i technika kompozytorska. 2012.
(promotor: prof. UAm dr hab. Danuta Jasińska)

Aleksander Rudawski
Gramofon jako instrument muzyczny w kontekście Koncertu na gramofony i orkiestrę Gabriela Prokofieva. 2012.
(promotor: dr Justyna Humięcka-Jakubowska). LICENCJAT.

Rozalia Nowicka
Kaprysy Karola Lipińskiego w świetle techniki skrzypcowej i kompozytorskiej I połowy XIX wieku.. 2012.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Krzysztof Rutkowski
Gitara flamenco. Instrument – technika wykonawcza – repertuar. 2012
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek)

Łukasz Podleski
Wykorzystanie systemów kodowania i algorytmów Music Information Retrieval (MIR) w badaniach muzykologicznych na przykładzie analizy podobieństwa muzycznego. 2012.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek)

Marta Nowicka
Krzysztof-Komeda Trzciński jako kompozytor muzyki filmowej na przykładzie obrazu Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego. Poznań 2011. LICENCJAT.
(promotor: dr hab. Magdalena Dziadek)

Izabela Bukowska
Eugeniusz Morawski i jego poematy symfoniczne według Edgara Allana Poego. 2011.
(promotor: prof. dr hab. Zofia Helman)

Weronika Nowak
Shakespeare’s Sonnets (Sonety Szekspira) Pawła Mykietyna. Próba oglądu dzieła z perspektywy „metody elektrycznej” Lawrence’a Ferrary. 2011. LICENCJAT
(promotor: dr Marcin Gmys)

Joanna Gaul
Sposoby organizacji czasowej w operze Victora Ullmanna Der Kaiser von Atlantis. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Patryk Lichota
Tradycje hałasu w sztuce dźwięku. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek)

Anna Wereszczyńska
Robert le Diable Giacomo Meyerbeera jako wzorzec grand opéra. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Dorota Habasińska
Pojęcia „dysonans” i „konsonans” jako kategorie wrażeniowe i estetyczne. 2011. LICENCJAT.
(promotor: dr Piotr Podlipniak)

Marek Kamadulski
Nawiązania i cytaty z muzyki klasycznej w roku progresywnym. 2011. LICENCJAT.
(promotor: dr Marcin Gmys)

Adam Olaf Gibowski
Cecha narodowa twórczości Stanisława Moniuszki w świetle dotychczasowego piśmiennictwa. Poznań 2011. LICENCJAT
(promotor: prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek)

Anna Stańczyk
Thomas Morley jako wydawca i twórca muzyki . 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek)

Anna Wałkowska
Tarantyzm apulijski – zjawisko i jego przeobrażenia. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek).

Aleksandra Pszczoła
Charakterystyka religijnej muzyki i tańców wykonanych z okazji Dnia Świętej Teresy w prowincji Hwange w Zimbabwe. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek).

Ewa Fabiańska
Burza (The Tempest) Thomasa Adesa – zagadnienia operowej adaptacji i poetyka muzyczna dzieła. 2011.
(promotor: dr Marcin Gmys). LICENCJAT.

Sylwia Ćwikła
Bałkański turbo-folk. Próba analizy kulturowej. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek).

Kamila Krawczyk
Monografia “Przybłęda Boży” Witolda Hulewicza w kontekście tradycji piśmiennictwa beethovenowskiego w Polsce. 2011.
(promotor: dr hab. Magdalena Dziadek). LICENCJAT.

Dariusz Topolski
Zespół Nocna Zmiana Bluesa – działalność, repertuar, rezonans społeczny. 2011.
(promotor: dr hab. Magdalena Dziadek). LICENCJAT.

Anna Gref
Msza z wpływami folkloru Ameryki Łacińskiej po Soborze Watykańskim II. 2011.
(promotor: dr Magdalena Walter-Mazur). LICENCJAT.

Paweł Frątczak
Dokumentacja i recepcja dzieł Richarda Wagnera na scenie operowej w Poznaniu. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska).

Marta Natoniewska-Burns
Współczesna oralna tradycja śpiewów wielkopostnych w Bielinach Opoczyńskich. Między wersami śpiewnikowymi, a żywą praktyką. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski).

Michał Niemczyk
Czasopismo “Canor” (1991-2004). Charakterystyka zawartości. Biibliografia. 2011.
(promotor: dr Magdalena Walter-Mazur). LICENCJAT.

Tomasz Myśliński
Rock progresywny: charakterystyka stylu na przykładzie wybranej twórczości brytyjskich i polskich zespołów. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek)

Ewelina Chatłas
Kołysanka i lament jako pieśń pocieszenia i ukojenia: próba uchwycenia wspólnych cech obu gatunków w muzyce wybranych kultur tradycyjnych. 2011.
(promotor: dr Magdalena Walter-Mazur). LICENCJAT

Aida Michałowska
Passacaglia i chaconna. Idea pary gatunkowej w muzyce klawiszowej Girolamo Frescobaldiego. 2011.
(promotor: dr Magdalena Walter-Mazur). LICENCJAT

Stanisław Annusewicz
Recepcja poglądów A. Schopenchaueraq, F. Nietzschego i H. Bergsona w tekstach o muzyce powstałych w okresie Młodej Polski. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek). LICENCJAT

Magdalena Baczyńska
Muzyka filmowa Gorana Bregovicia a tradycyjna muzyka bałkańska. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek)

Ewelina Grygier
Drewniany flet poprzeczny w polskiej muzyce ludowej: tradycja i zmiana. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek)

Jakub Banaś
Inspiracje religijne i odwołania do tradycji w twórczości Wojciecha Kilara na przykładzie wybranych kompozycji. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Justyna Włodkowska
Aspekty badawcze Ballad Fryderyka Chopina – przegląd wybranej literatury przedmiotu. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Paulina Rogowska
Koncerty fortepianowe Siergieja Rachmaninowa: technika – forma – styl. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Jerzy Fryderyk Wojciechowski
Paweł Kochański – Karol Szymanowski: współpraca artystyczna. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Maria Wąsik
Nawiązania do muzyki klasycznej w koncepcjach twórców muzyki elektronicznej: aranżacje – inspiracje – dekontekstualizacje. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Hanna Barbara Winiszewska
Między operą seria a opera buffa. Gatunek dramma giocoso wobec estetyki włoskiej opery klasycznej. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Joanna Maciaszczyk
Gra z mitem a warstwa symboliczna opery Ariadna i Sinobrody Paula Dukasa. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Arkadiusz Klemczak
75 lat działalności chóru pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w parafii św. Floriana w Wirach koło Poznania (1936-2011). 2011.
(promotor: prof. dr hab. Magdalena Dziadek)

Bartosz Czamański
Zbigniew Guzowski – życie i twórczość. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Maksymilian Milczarek
Orkiestry dęte w Polsce na przykładzie młodzieżowego zespołu ZHP – OSP w Uniejowie w województwie łódzkim. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Magdalena Wiśniewska
Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego – koncepcja programowa. 2011.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Paulina Szymczyk
Obraz festiwali Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej 1924-1939 w polskiej myśli krytycznomuzycznej. 2010. LICENCJAT.
(promotor: dr hab. Magdalena Dziadek)

Anna Lubońska
Muzyka w mistycyzmie żydowskim. 2010.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Dominika Sochacka
Fado w filmie jako symbol kultury portugalskiej. 2010.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Justyna Zielińska
Fortepian stołowy w pierwszej połowie XIX wieku i jego przykłady w polskich zbiorach muzealnych. 2010.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Michał Jędrzej Stankiewicz
Joanna d’Arc na stosie P. Claudela i A. Honeggera jako muzyczny dramat symboliczny. 2010.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Natalia Kierk
Arabeska w muzyce na przykładzie twórczości R. Schumanna i C. Debussyego. 2010. LICENCJAT.
(promotor: dr Marcin Gmys)

Łukasz Mantej
Różne sposoby jazzowych odczytań muzyki F. Chopina. 2010. LICENCJAT.
(promotor: dr hab. Magdalena Dziadek)

Jacek Salamon
Ciągłość i przemiany w europejskiej myśli teoretycznomuzycznej na przykładzie III cz. Institutioni harmoniche Zarlina i Tractatus compositionis augmentatus Bernharda. 2010. LICENCJAT.
(promotor: dr hab. Magdalena Dziadek)

Anna Al-Araj
Wokół pieśni młodopolskiej inspirowanej poezją tetmajera: Karłowicz, Szymanowski, Opieński. 2010. LICENCJAT.
(promotor: dr Marcin Gmys)

Rozalia Nowicka
Muzyka Arvo Pärta jako element narracji w obrazie filmowym. 2010. LICENCJAT.
(promotor: dr Marcin Gmys)

Przemysław Krzywoszyński
Grand opéra w twórczości Gaetana Donizettiego. 2010.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Justyna Jarecka-Lejzak
Nieszpory Józefa Zeidlera. 2010.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Damian Binkowski
Utwory Mortona Feldmana do tekstów Samuela Becketta. 2010.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Malwina Poznaniak
Wątek Salome i jego muzyczna kreacja w operach J. Masseneta i R. Straussa. 2010.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Aldona Żuraw
Zastosowanie systemu kształcenia muzycznego Zoltana Kodalya w muzykoterapii dziecięcej. 2009.
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Rakowski)

Justyna Tomasiewicz-Woźniak
Pomiędzy ideą a recepcją festiwali w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jarosław Mianowski i prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Adelajda Merchan-Drążkowska
Highlife. Muzyka popularna Ghany jako rezultat kontaktu kulturowego. 2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Agnieszka Chwastek
Kategoria Erlösung w niemieckich dziełach operowych XIX wieku. 2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Daniel Golianek)

Emilia Kalinowska
Idiom Hiszpanii w operze – między mitem, a rzeczywistością. 2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jarosław Mianowski i prof. UAM dr hab. Ryszard Daniel Golianek)

Katarzyna Skowrońska
Kastraci w operach G. F. Handla. Historyczne i współczesne aspekty interpretacji partii kastratowych z opery “Rinaldo”. 2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jarosław Mianowski i prof. UAM dr hab. Ryszard Daniel Golianek)

Kacper Podrygajło
Sonety Szekspira i ich trwanie w muzyce Tadeusza Bairda i Pawła Mykietyna. Próba interpretacji. 2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Joanna Dąbrowska
Rola systemów kształcenia E. J. Delacroze’a i C. Orffa w rozwoju zdolności muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. 2009.
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Rakowski)

Julia Gołębiowska
Symfonia w twórczości Antoniego Habla. 2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Agata Klonecka
Eventowa turystyka muzyczna. Próba analizy na podstawie festiwali Przystanek Woodstock i Mayday. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Katarzyna Miler
Późnorenesansowa kultura muzyczna w ośrodkach miejskich północnych Włoch w perspektywie porównawczej. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek)

Katarzyna Kułagowska
Język muzyczny symfonii Jeana Sibeliusa.2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jarosław Mianowski)

Katarzyna Stasiak
Muzyka romska w Polsce. Przekaz tradycji a wymogi współczesności na przykładzie zespołów “Tatra Roma” i “Hitano”. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Karolina Staśkiewicz-Krzak
Zderzenie tradycji ze współczesnością w kulturze muzycznej północno-lubelskiej wsi. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Martyna Pietras
Osiemnastowieczny ideał stylu wokalnego w świetle prac teoretyków niemieckich. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Mariusz Urban
„Musica poetica” Joachima Burmeistra w kontekście niemieckiej teorii muzyki późnego renesansu. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek)

Adelina Skrzypczyńska
Zabawy muzyczno-ruchowe w stymulowaniu procesu rozwoju dzieci do trzeciego roku życia. 2008.
(promotor: prof dr hab. Andrzej Rakowski)

Łukasz Smoluch
Dijeridu w dobie globalizacji. Konteksty użycia instrumentu. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Marta Łagodzińska
Dramat muzyczny początku XX wieku w perspektywie psychologii analitycznej Carla Gustava Junga. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Kinga Kaczorowska
Folklor muzyczny Kujaw Borowych na przykładzie gminy Babiak w województwie wielkopolski. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska).

Dymitr Olszewski
Pomiędzy strojami: pitagorejskim, naturalnym i równomiernie temperowanym – próba analizy zjawiska temperacji. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Agnieszka Kroehnke
Tradycyjna muzyka wokalna Kirgizów. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Kamila Kapuścińska
Charakterystyka zdolności muzycznych u osób w różnych przedziałach wiekowych. 2007.
(promotor: dr Justyna Humięcka-Jakubowska)

Ewa Palińska (Ewa Nowak)
Musical amerykański na przykładzie West Side Story Leonarda Bernsteina. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Marta Szamal (Marta Krasowska)
Kult Palestriny w XIX-wiecznych Niemczech i jego polski rezonans. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek)

Arleta Dzitko
Kreatywność muzyczna dzieci. 2007.
(promotor: prof dr hab. Andrzej Rakowski)

Żaneta Ławicka
Pamięć i procesy pamięciowe w poznaniu muzyki. 2007.
(promotor: dr Justyna Humięcka-Jakubowska)

Patrycja Noskowiak
Kompozycje F. Chopina w opracowaniach polskich pianistów jazzowych. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Monika Rzepecka
Muzyka żydowska w Biblii. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Maciej Garbarek
Uzyskiwanie słuchu muzycznego drogą uczenia. 2007.
(promotor: prof dr hab. Andrzej Rakowski)

Arleta Konieczna
Kreacje postaci czarownic w XIX-wiecznych utworach muzycznych. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Maciej Prochaska
Zapisy muzyczne Oskara Kolberga jako źródło do Historii folkloru. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Ewa Tabaczyńska
Problemy upowszechniania muzyki w świetle publikacji Polskiej Sekcji ISME. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Małgorzata Mądrzak
Technika parodii w muzyce francuskiej XVI wieku. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek)

Magda Stopa
Czardasz i styl cygański w twórczości Franciszka Liszta a idea muzyki węgierskiej. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Krzysztof Raduła
Wyznaczniki indywidualnego stylu pianistycznego w muzyce boogie-woogie. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Jakub Kasperski
Kołysanki śmierci. Recepcja „Requem op. 48” Gabriela Fauré w mszach żałobnych kompozytorów francuskich. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Kinga Mazurkiewicz
Przejawy realizmu socjalistycznego w polskiej muzyce wokalno-instrumentalnej w latach 1948-1956. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Karol Jankowiak
Jerzy Preyss-Waldorf (1910-1999): krytyk muzyczny, literat i działacz społeczny. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Karolina Wechman
Socrealizm w Polsce lat 1948-1953 w świetle krytyki muzycznej. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Karolina Wiechecka
Stylistyka klavierkonzert czasu przełomu 1`730-1780. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Anna Frankowska
Wątki etnomuzykologiczne w pismiennictwie Adolfa Chybińskiego. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Magdalena Łuczkowska
Recepcja twórczości operowej Gaetana Donizettiego w polskim piśmiennictwie muzycznym. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Paweł Piskozub
Dzieła Sceniczne Kurta Weila do tekstów Bertolda Brechta. 2006.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Joanna Chwalińska
Wątki polskie w muzyce europejskiej XIX wieku.2005.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Ewa Schreiber
Kategoria ironii w muzyce.2005.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Tomasz Grzywak
Pasja w ujęciu Arvo Pärta.2005.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Aleksandra Zyblewska
Aspekty literackie, muzyczne i teatralne baletu Złota kaczka J. A. Maklakiewicza.2005.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Justyna Kuraś
Pieśni Chopina w świetle fortepianowych transkrypcji Franciszka Liszta.2005.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Halszka Wojtkowiak
Etnomuzykologiczna działalność Beli Bartóka.2005.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Barbara Kasprzak
Poli i interdyscyplinarność muzykologii w świetle jej tzw. Systematyk.2005.
(promotor: prof UAM dr hab.Jan Stęszewski)

Karina Ignac
„Fidelis”. Współczesna kapela w Przemyślu. Studium przypadku.2005.
(promotor: prof UAM dr hab.Jan Stęszewski)

Piotr Wolanin
Muzyczny obraz exodusu w oratoriach G. F. Händla i C. P. E. Bacha.2004.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Aneta Derkowska
Stylistyka dzieł wokalno-instrumentalnych Bernadetty Matuszczak.2004.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek)

Radosław Krysiak
Życie muzyczne Szczecina w latach 1919-1932.2004.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Monika Jęczmionka
Poznański chór chłopięcy Jerzego Kurczewskiego.2004.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Joanna Bulska
Pojęcie muzyki filmowej i jej funkcje na przykładzie wybranych filmów Stanleya Kubricka.2004.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Patrycja Kalisz
Muzyka Podhala jako źródło inspiracji kompozytorów polskich XVIII – XIX w.2004.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Beata Umińska
Instrumentarium Afryki Zachodniej i jego reprezentacja w zbiorze Muzeum Narodowego w Szczecinie.2004.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska)

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
Przyśpiewka w polskiej tradycji ludowej. Słowno-muzyczny gatunek i jego warianty. 2004.
(promotor: prof UAM dr hab.Jan Stęszewski)

Magdalena Walczak
Śpiew i muzyka w wielkanocnej liturgii mszalnej na przykładzie współczesnej praktyki w katolickich kościołach Poznania. 2004.
(promotor: prof UAM dr hab.Jan Stęszewski)

Anna Koszewska
Wartość etyczna dzieła muzycznego w świetle wypowiedzi Wolfganga Amadeusza Mozarta i Fryderyka Chopina.2004.
(promotor: prof UAM dr hab.Jan Stęszewski)

Justyna Klapczyńska
Akademia poezji i muzyki (1570-1573). Działalność, cele, i ich realizacja. 2004.
(promotor: dr hab. Ryszard Wieczorek)

Karolina Skalska
Muzyka na dworze papieskim : od papieży awiniońskich do Leona X (1305 – 1521). 2004.
(promotor: dr hab. Ryszard Wieczorek)

Bartosz Wiśniewski
Aranżacje Obrazków z wystawy Modesta Musorgskiego a kategoria muzyki w muzyce. 2003.
(promotor: dr hab. Ryszard D. Golianek)

Helena Rzepecka
Założenia teorii Renö Lendvaia i ich egzemplifikacja w twórczości Beli Bartóka.2003.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Michał Podolak
Etudes-tableaux Sergieja Rachmaninowa. Tradycja – styl – interpretacja. 2003.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Michał Winiecki
Inspiracje jazzem w twórczości kompozytorskiej pierwszego 20 – lecia XX wieku. 2003.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Ewa Nowak
Ciągłość i zmiana w kulturze muzycznej mniejszości polskiej z Bukowiny rumuńskiej. 2003.
(promotor: dr hab. Bożena Muszkalska)

Ireneusz Harmak
Początki muzyki jazzowej i jej afrykańskie źródła. 2003.
(promotor: dr hab. Bożena Muszkalska)

Magdalena Polak
Zróżnicowanie tradycji muzycznych w Uttar Pradesh. Problem definicji. 2003.
(promotor: dr hab. Bożena Muszkalska)

Kalina Stempinska
Muzykoterapia jako forma terapii sztuka. 2003.
(promotor: dr hab. Bożena Muszkalska)

Remigiusz Wojciechowski
Specyfika akustyczna przestrzeni teatralnej. 2003.
(promotor: prof dr hab. Andrzej Rakowski)

Paweł Rogoża
Realizacja założeń wychowania muzycznego w szkolnictwie ogólnokształcącym na poziomie gimnazjum. 2003.
(promotor: prof dr hab. Andrzej Rakowski)

Joanna Giemza-Bociąg
Golec orkiestra na tle polskiego ruchu folkowego. 2003.
(promotor: prof UAM dr hab Jan Stęszewski)

Anna Borzęcka
Twórczość religijna Maksymiliana Koperskiego. 2002.
(promotor: dr hab. Ryszard D. Golianek)

Mikołaj Rykowski
Tradycja Harmoniemusik i jej kulminacja w twórczości W. A. Mozarta. 2002.
(promotor: dr hab. Ryszard D. Golianek)

Anna Leszczyńska
„Pan Twardowski” Lubomira Różyckiego – aspekty literackie, muzyczne i teatralne baletu. 2002.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Monika Rogowska
Technika i forma etiudy na przykładzie utworów fortepianowych z lat 1800-1830. 2002.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Radosław Roszak de Tolkmitt
Charakterystyka piśmiennictwa muzycznego J. W. Reissa. 2002.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Sebastian Urbanowicz
Fryderyk Chopin w piśmiennictwie kompozytorów polskich XX wieku. 2002.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Andrzej Zarachowicz
Zdzisław Jahnke – działalność koncertowa i pedagogiczna. 2002.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Małgorzata Stańczyk
Muzyczny wizerunek afrykańskiego zespołu Jugus działającego w Polsce. 2002.
(promotor: dr hab. Bożena Muszkalska)

Lilana Bether
Niemiecka tradycja opracowań „Magnificat” od M. Praetoriusa do J. S. Bacha. 2002.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Dariusz Bisok
Sobór trydencki – próba reformy muzyki kościelnej. 2002.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Marlena Gnatowicz
„Orfeusz” Claudia Monteverdiego w kontekście tradycji humanistycznej. 2002.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Agnieszka Kostrzewa-Majoch
Chordofony klawiszowe w XVII-wiecznym Gdańsku. 2002.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Patryk Miernikiewicz
Opracowania chorałowe J. S. Bacha w świetle późnobarokowego systemu tonalnego. 2002.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Bartłomiej Frank
Dźwięki i kolory. Zjawisko synestezji w ujęciu historycznym i systematycznym. 2001.
(promotor: dr hab. Ryszard D. Golianek)

Joanna Michalak
„The Fairy Queen” H. Purcella w kontekście XVII-wiecznych tradycji teatralnych. 2001.
(promotor: dr hab. Ryszard D. Golianek)

Arleta Ostaszewska
Typy komizmu w pieśniach Modesta Musorgskiego. 2001.
(promotor: dr hab. Ryszard D. Golianek)

Joanna Zboralska
Stylizacje orientalne w muzyce kompozytorów rosyjskich XIX w. 2001.
(promotor: dr hab. Ryszard D. Golianek)

Joanna Ozimek
Zamek księcia Sinobrodego Beli Bartóka – koncepcja słowno – muzyczna dzieła. 2001.
(promotor: prof UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Dorota Urbanowicz
Stefan Bolesław Poradowski – działalność i twórczość muzyczna. 2001.
(promotor: prof UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Marlena Wieczorek
Wątki żydowskie w twórczości Dymitra Szostakowicza. 2001.
(promotor: prof UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Marcin Poprawski
Współczesna kontrafaktura „Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka wobec cyklu „Winterreise” Franciszka Schuberta – muzykologiczne aspekty interpretacji. 2001.
(promotor: prof UAM dr hab Jan Stęszewski)

Anna Przybyszewska
Szaleństwo i jego muzyczny wizerunek w operach od XVIII do XIX wieku. 2001.
(promotor: prof UAM dr hab Jan Stęszewski)

Izabela Bogdan
Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu. 2001.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Małgorzata Sulot
Działalność Poznańskiego Chóru Katedralnego w latach 1919-1939. 2001.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Agnieszka Szatan
Polifoniczna lauda: próba monografii. 2001.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Elżbieta Berest
Forma koncertów fortepianowych Franciszka Liszta jako przedmiot interpretacji muzykologicznych. 2000.
(promotor: dr Ryszard D. Golianek)

Magdalena Rugała
Kategorie fatum w życiu i twórczości P. Czajkowskiego.2000.
(promotor: dr Ryszard D. Golianek)

Marcin Błaszczyk
Polska kultura muzyczna w okresie II wojny światowej. Zarys problematyki.2000.
(promotor: prof UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Magdalena Mroczkowska
Aaron Copland – działalność, piśmiennictwo i twórczość na tle kultury amerykańskiej.2000.
(promotor: prof UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Magdalena Roszyk
Cechy stylistyczne „Bachianas Brasileiras” H. Villi-Lobosa.2000.
(promotor: prof UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Elżbieta Bieszczad
Weselny repertuar wokalny z okolic Drohiczyna.2000.
(promotor: dr Bożena Muszkalska)

Magdalena Białas
Przekaz tradycji muzycznych w „regionie Kozła”.2000.
(promotor: dr Bożena Muszkalska)

Anna Grabińska
Muzyka dudziarska w Leszczyńskiem.2000.
(promotor: dr Bożena Muszkalska)

Monika Sobczak
Repertuar wokalny mniejszości polskiej z okolic Niemenczyna w rejonie wileńskim.2000.
(promotor: dr Bożena Muszkalska)

Elżbieta Widawska
Weselny repertuar wokalny mniejszości polskiej w rejonach Woronowo i Szczuczyn na Białorusi.2000.
(promotor: dr Bożena Muszkalska)

Aleksandra Sawicka
Ornamentyka muzyki instrumentalnej od XVI do połowy XVIII wieku w refleksji teoretycznej.2000.
(promotor: prof UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Agata Polaszek
Recepcja antycznej myśli muzycznoteoretycznej w szesnastowiecznej Polsce.2000.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Magdalena Dziobak
Preludium fortepianowe – historia, typy i funkcje.1999.
(promotor: dr Ryszard D. Golianek)

Joanna Sanejko
Stylizacja w operach G. Pucciniego. 1999.
(promotor: dr Ryszard D. Golianek)

Maria Manikowska
Poetyka Erika Satie w świetle jego pism i utworów fortepianowych. 1999.
(promotor: dr hab. Danuta Jasińska)

Anna C. Hahn
Twórczość Henryka Wieniawskiego (1835-1880) w aspekcie źródeł, literatury oraz stylu i formy koncertów skrzypcowych i kadencji koncertowych. 1999.
(promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska)

Beata Barszczowska
Muzyka Wojciecha Kilara w filmach Andrzeja Wajdy. 1999.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Michał Grześkowiak
Kaprysy Henryka Wieniawskiego i ich kontekst. 1999.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Grzegorz Piotrowski
Ałła Pugaczowa – fenomen piosenkarstwa rosyjskiego. Charakterystyka repertuaru i stylu wykonawczego. 1999.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Agnieszka Budzińska
Polifoniczna twórczość Oswalda von Wolkenstein. Aspekty stylu i transmisji. 1999.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Maria Friedrich
Kwintet fortepianowy – styl i gatunek w muzyce kameralnej. 1999.
(promotor: dr Ryszard D. Golianek)
Magdalena Nowak
„War Requiem ” B. Brittena. Koncepcja ideowa a konstrukcja dzieła.1998.
(promotor: dr hab. Danuta Jasińska)

Bernadetta Szewczyk
Koncepcje programowe i ich realizacja w twórczości instrumentalnej Albana Berga.1998.
(promotor: dr hab. Danuta Jasińska)

Piotr Podlipniak
Europejskie a hinduskie teorie organizacji czasu muzycznego.1998.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Hanna Urszula Goryszewska
Dramaturgia „ Chowańszczyzny ” M. Musorgskiego.1998.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Beata Cwalin
Idea integracji cyklu symfonicznego w muzyce XIX wieku.1998.
Ryszard D. Golianek

Anna Czajkowska
Sonata organowa Maxa Regera. Koncepcja formy na tle niemieckiej muzyki organowej przełomu XIX i XX wieku. 1998.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Marcin Weron
Aleatoryzm w ujęciu Johna Cage’a i jego ocena w świetle literatury anglojęzycznej.1997.
(promotor: dr hab. Danuta Jasińska)

Anna Zatwarnicka
Tradycja i nowatorstwo w „ Pasji ” oraz „Jutrzni” Krzysztofa Pendereckiego. 1997.
(promotor: dr hab. Danuta Jasińska)

Monika Tyszkiewicz
Henryk Opieński – pisarz i krytyk muzyczny. 1997.
(promotor: dr hab. Danuta Jasińska)

Małgorzata Gmys
Twórczość wokalno – instrumentalna A. Schönberga jako przykład ekspresjonizmu. 1997.
(promotor: dr hab. Danuta Jasińska)

Renata Urbaniak
Śpiewy pogrzebowe Polaków z okolic Werenowa na Białorusi. 1997.
(promotor: dr Bożena Muszkalska)

Anna Ruda
Koncert religijny D. Bortniańskiego – dzieło i jego konteksty. 1997.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Alicja Baran
Rola barwy w twórczości kompozytorów kręgu francuskiego od czasów C. Debussy’ego. 1997.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Dorota Niemczyk
Ustna tradycja muzyczna a świadomość narodowa polskiej mniejszości na zachodnich terenach Białorusi na przykładzie wsi Mikiańsce i Narkuny. 1997.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Małgorzata Meloch
Związki muzyki ze słowem w motetach Orlanda di Lasso. Stan i perspektywy badań. 1997.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Magdalena Piórek
Podmiot Liryczny w muzyce programowej XIX w. 1997.
(promotor: dr Ryszard D. Golianek)
Marcin Gmys
Koncepcja „ teatru w teatrze “ i jej operowe konkretyzacje.1996.
(promotor: dr Ryszard D. Golianek)

Agnieszka Trzaska
„Święto wiosny” I. Strawińskiego w ujęciu choreograficznym W. Niżyńskiego, P. Bausch i E. Wycichowskiej. 1996.
(promotor: prof. dr hab. Roderyk Lange)

Barbara Jabłońska
Folklor muzyczny i taneczny górali pienińskich. 1996.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bogusław Linette)

Małgorzata Matuszko
Muzyka w teatrze indonezyjskim. 1996.
(promotor: dr Bożena Muszkalska)

Maria Szramska
Twórczość fortepianowa I. F. Dobrzyńskiego. 1996.
(promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska)

Alina Mądry
Matthesonowska teoria afektów i jej odbicie w wybranych kantatach J. S. Bacha. 1996.
(promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska)

Adam Sypniewski
Zagadnienia „językowości muzyki”. Przegląd nowszej literatury problemu). 1996.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Joanna Linka
Miejsce muzyki we wspólnotach katolickich ( Odnowa Charyzmatyczna, Ruch Światło – Życie, Neokatechumenat ). Na podstawie dokumentacji zebranej w Poznaniu ( 1994 – 1995 ). 1996.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Marcin Stefański
Girtara elektryczna: instrument II połowy XX wieku. 1996.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Alina Turbańska
Sposoby udźwiękowienia polskiej poezji współczesnej na wybranych przykładach. 1996.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Marek Skuza
Sonaty misteryjne Heinricha Ignaza von Bibera. Próba analizy. 1996.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Monika Gracz
Stefana Kisielewskiego poglądy estetyczno – muzyczne a twórczość instrumentalna.1995.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Joanna Twardowska
Jerzy Młodziejowski – działalność i charakterystyka twórczości. 1995.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Agnieszka Gapska
Współczesny folklor wokalny okolic Inowrocławia
(promotor: prof. UAM dr hab. Bogusław Linette)

Justyna Humięcka-Jakubowska
Przemiany harmonii na przełomie XIX i XX wieku w teorii muzyki.1995.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Magdalena Walter
Teoria kompozycji w ujęciu Christopha Bernharda. 1995.
(promotor: dr Ryszard Wieczorek)

Magdalena Zagańczyk
Stefan Jarociński – pisarz i krytyk muzyczny. 1995.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Joanna Klimek
Współczesny repertuar folkloru pieśniowego okolic Żółkiewki na Lubelszczyźnie. 1994.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bogusław Linette)

Łukasz Olendarek
Konstrukcja akcji w „Otellu” i w „Falstaffie” G. Verdiego. 1994.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Joanna Kurdubelska-Bavre
Ludowa kultura muzyczna krajów Półwyspu Bałkańskiego w „The New Grove Dictionary of Music and Musicians”. 1994.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Janusz Sokołowski
Polskojęzyczna, świecka pieśń ludowa Suwalszczyzny na przykładzie trzech podzbiorów terytorialnych. 1994.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Krystyna Raba-Opacka
Organizacja formy w cyklach fortepianowych C. Debussy’ego. 1993.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Ilona Dulisz
Rola instrumentacji w baletach Igora Strawińskiego. 1993.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Alina Mazur
Kapela niemiecka w XVIII wieku. 1993.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Joanna Turska
Deklamacja w polskiej pieśni polifonicznej Ii połowy XVI wieku. 1993.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Barbara Malczewska
Środki ilustracji muzycznej w twórczości klawesynowej F. Couperina. 1993.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Sylwiana Firin-Gramowska
Tradycja i „invenzione propria” w V księdze madrygałów C. Monteverdiego. 1993.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Izabela Filipiak-Sokołowska
Charakterystyka instrumentarium szkoły weneckiej na przełomie XVI i XVII wieku. 1993
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Maria Jaźwiec
Humanistyczna recepcja antyku w polskiej literaturze muzycznej XVI wieku i jej antecedencje. 1993.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Barbara Malczewska
Środki ilustracji muzycznej w twórczości klawesynowej F. Couperina. 1993.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Katarzyna Kościuczuk
Przemiany stylu w symfoniach S. Prokofiewa. 1992.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Alicja Gandecka-Kurek
Muzyka polska lat 1945 – 1956 w piśmiennictwie muzycznym okresu. 1992.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Henryka Lewandowska
Muzyka XX wieku – zakres pojęciowy, periodyzacja i kierunki stylistyczne. Przegląd krytyczny literatury anglojęzycznej. 1992.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Jolanta Nodżak
Stylizacja w utworach orkiestrowych kompozytorów polskich (1945 – 1956). 1992.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Maria Kolbuszewska – Gogulska
Czeskie ślady w polskiej kulturze muzycznej w okresie 1500 – 1650. 1992.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Ewa Korput
Tonalność Cantigas de Santa Maria. 1992.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Dorota Chojnacka-Nowak
Cykl motetów „Canticum Canticorum” G. P. da Palestriny jako grupa systematyczna. 1992.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Agnieszka Walocha
Paralela stylistyczna cyklów Gloria – Credo Antoniego Zachariasza z Teramo i Mikołaja z Radomia. 1992.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Hanna Kucharska
Formuły taneczne w muzyce polskiej XVI wieku. 1992.
(promotor: dr hab. Mirosław Perz)

Lidia Dziurzyńska
Współczesny kompozytor i jego wydawca na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec. 1992.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Małgorzata Napierała
Dorobek kompozytorski i edytorski Teofila Klonowskiego. 1992.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Violetta Wolska
Pieśni solowe Apolinarego Szeluty. 1992.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Marek Korczak
Bartolomeo Cristofori: wybitny budowniczy i twórca fortepianu. 1991.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Piotr Czaplewski
Nowożytne malarstwo jako źródło w badaniach instrumentologicznych. 1991.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Beata Michalak
Pojęcie „Średniowiecza” w pragmatyce muzykologicznej. 1991.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Anna Moroch
Znamiennyj raspiew w świetle współczesnych badań muzykologicznych: erudycyjno – krytyczny przegląd przedmiotu i problemu. 1991.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Justyna Balcerowicz-Pasek
Notacja a styl w polskiej twórczości muzycznej w latach 1956 – 1980. 1991.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Cezary Nelkowski
Gamelany w tradycyjnej kulturze muzycznej Indonezji. 1991.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Dorota Konieczna
„Król Roger” K. Szymanowskiego. Koncepcja ideowa a konstrukcja dzieła. 1990.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Piotr Zychowicz
Mazurki Karola Szymanowskiego w świetle jego koncepcji stylu narodowego. 1990.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Janusz Kocjan
Instrumenty mechaniczne. 1990.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Wojciech Miś
Klawikord – monografia instrumentu. 1990.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Ligia Henczel
Młodzieńcze madrygały Luca Marenzia. Idiom formy i gatunku. 1990.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Magdalena Wójcik
Polskie echa Josquinowskiej tradycji XVI wieku.1990.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Danuta Pręgowska
Humanistyczne ideały musique a l’ antique w kontekście twórczości Claude’a le Jeune’a. 1990.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska
Muzyka weselna łemkowskiego w nowej sytuacji geograficznej i społecznej (na podstawie wsi Grodzanowiec, Modła, Patoka – gmina Gromadka). 1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Rafał Ciesielski
Muzyka w afrykańskich obrzędach terapeutycznych. 1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Jarosław Mianowski
Tonalny ethos w pieśniach i symfoniach Gustava Mahlera. 1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Krzysztof Spychał
Władysław Szymkowiak – współczesny muzykant ludowy. 1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Marzena Mizgalska
Jarosława Iwaszkiewicza monografie o Bachu, Chopinie i Szymanowskim. 1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Krzysztof Pydyński
Zagadnienia konstrukcyjne w twórczości orkiestrowej Grażyny Bacewicz. 1989.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Robert Losiak
Polska muzyka współczesna w refleksji krytyki muzycznej XX – lecia międzywojennego. 1989.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Katarzyna Sztolberg
Neoklasycyzm w twórczości Alfreda Caselli. 1989.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Agnieszka Linette
Środki wypowiedzi artystycznej Fredericka Deliusa na przykładzie jego utworów na głosy solowe, chór i orkiestrę. 1989.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Mirella Dudek
Instrumenty muzyczne w przedstawieniach miniatorskich XIV i XV wieku – analiza krytyczna. 1989.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Hanna Górecka
Funkcja tekstu w motetach 4- i 5- głosowych M. Zieleńskiego. 1989.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Dorota Przestalska
Problemy techniki kompozytorskiej we wczesnej twórczości Andrzeja Panufnika. 1988.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Louis Gerardo Matty de la Concha
Katalog tematyczny twórczości muzycznej Silvestre Revueltasa 1899 – 1940. 1988.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Elżbieta Ceglarek
Instrumenty muzyczne w traktacie „Musica instrumentalis” Martina Agricoli. 1988.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Danuta Merska
Stan zachowania folkloru muzycznego w świetle badań Zakładu Muzykologii UAM (na przykładzie materiału z okolic Hrubieszowa). 1988.
(promotor: doc. dr Bogusław Linette)

Maciej Jabłoński
Wybrane zagadnienia semiotycznej refleksji nad muzyką w świetle teorii znaku Charlesa Sandersa Peirce’a. 1988.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Ryszard D. Golianek
Topos Fausta. Próba analizy hermeneutycznej wybranych realizacji muzycznych według Goethego. 1988.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Agnieszka Banach
Analiza repertuaru operowego i teatralnego w XIX – wiecznym Poznaniu. 1988.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Kornelia Redelbach
Muzyka rozrywkowa w poznańskich restauracjach, kawiarniach o ogródkach w latach 1870 – 1939. 1988.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Violetta Kostka
Pieśni na głos solowy i fortepian K. Szymanowskiego dl słów poetów polskich. Rytmika i strofika a budowa muzyczna. 1987.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Małgorzata Matyja
Walory ekspresyjne „Stabat Mater” K. Szymanowskiego. 1987.
(promotor: dr Danuta Jasińska)

Dorota Kalinowska
Instrumentarium kapel polskich w XVI i XVII wieku. 1987.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Małgorzata Giovanoli-Szeloch
Monografia poznańskiego czasopisma „Śpiewak”(1908 – 1924). 1987.
(promotor: dr Kornel Michałowski)

Janusz Paluch
Charakterystyka i motywacje ruchu jazzowego w Polsce w latach 1918 – 1965. 1987.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Cezary Kruk
Aragońska jota. Charakterystyka formy wokalnej. 1987.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Ireneusz Szczepaniak
Kulminacje dramatyczne w operach G. Verdiego. 1987.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Arleta Nawrocka
Podstawy empiryczne badań muzykologicznych – wybrane problemy. 1987.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Irena Słowińska
Metody klasyfikacji instrumentów muzycznych w traktacie „De organographia” M. Praetoriusa. 1986.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Tatiana Lityńska
Lutnia, cytara i formy pokrewne w renesansie i baroku. 1986.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Katarzyna Sikorska
Walentin Józef Gniot (1902 – 1977). Monografia bio – bibliograficzna. 1986.
(promotor: dr Kornel Michałowski)

Jacek Podbielski
Dźwięk lutni i znak w muzyce XVI wieku. Studium relacji. 1986.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Jerzy Wilgocki
Zagadnienie renesansu w muzyce i jego polskie relacje. 1986.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Anna Dobkiewicz
Muzyka Indian w Nowej Encyklopedii Muzycznej Grove’a. 1986.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Jacek Linette
Tomasz Kotkowiak – koźlarz ze Zbąszynka. Próba monografii muzykanta ludowego. 1986.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Urszula Nalaskowska
Weselny folklor muzyczny staroobrzędowców w Suwalskiem na przykładzie wsi Gabowe – Grądy (analiza, funkcja, porównanie). 1986.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Bogumiła Kwiatkowska
Kolekcja fletów w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu w kontekście ewolucji europejskiego fletu profesjonalnego. 1985
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Danuta Żuber
Katalog tematyczny twórczości Stefana Bolesława Poradowskiego. 1985.
(promotor: dr Kornel Michałowski)

Małgorzata Mazikiewicz
„Forum Musicum”. Monografia wydawnictwa na tle polskiego piśmiennictwa muzycznego lat 1956 – 1984. 1985.
(promotor: dr Kornel Michałowski)

Magdalena Wasińska
Boiska koło Solca nad Wisłą w woj. Radomskim – próba monografii etnomuzykologicznej. 1985.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Jarosław Kaczmarek
Działalność Franciszka Ścigalskiego w Gnieźnie w latach 1834 – 1846.1985.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Bogusław Kochaniewicz
Cheironomiczny fragment ms. 36 z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. 1984.
(promotor: prof. dr hab. Jerzy Pikulik)

Aneta Musiał
Badanie zależności między muzyką a plastyką w twórczości dzieci 6- letnich. 1984.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Justyna Pinkowska
Kapela ludowa w badaniach Oskara Kolberga. 1984.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Barbara Cegiełła
Charakterystyka śpiewów ludowych Beskidu Średniego (na przykładzie repertuaru z Palczy koło Lanckorony). 1984.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Maria Zeyland
Kolekcja klarnetów w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych a Poznaniu w kontekście ewolucji europejskiego klarnetu profesjonalnego. 1983.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Olga Siejna
Próba systematyki ewolucji smyczka profesjonalnego w instrumentarium europejskim. 1983.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Elżbieta Litke
Rzutowanie koncepcji „Imitazione della natura” na madrygał włoski. 1983.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Wanda J. Wojsa
Funkcje lutni w kulturze muzycznej XVI wieku. 1983.
(promotor: doc. dr Mirosław Perz)

Renata Wilento
Obraz folkloru muzycznego XIX wieku w twórczości Elizy Orzeszkowej. 1983.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Stefania Tadych
Związki warstwy słownej i muzycznej w koncertach wokalno – instrumentalnych M. Mielczewskiego. 1983.
(promotor: doc. dr Zygmunt M. Szweykowski)

Andrzej Jazdon
Polskie budownictwo organowe w XVII wieku na przykładzie działalności rodziny Nitrowskich. 1982.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Zbigniew Pawłowski
Fisharmonie w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. 1982.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Mikołaj Burakowski
Obraz pozaeuropejskich kultur muzycznych w literaturze popularnej na podstawie serii „Naokoło świata” Iskier. 1982.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Maria Harajda
Kultura muzyczna Ameryki Łacińskiej w literaturze popularnej w latach 1945 – 1980. 1982.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Elżbieta L. Kusz
Analiza poglądów na percepcję muzyki w pracach autorów polskich. 1982.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Elżbieta Wawrzyniak
Problematyka muzyczna ballady „Przyjechał Jasinek z dalekiej krainy”. Próba monografii. 1982.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Aleksandra Lisecka
Z zagadnień interpretacji wyrazowej muzyki na przykładzie wybranych utworów L. van Beethovena. 1982.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Jadwiga Rzetelska
Tala – podstawowe pojęcie systemu metro – rytmicznego w Indiach. 1982.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Ewa Bożek
Problemy polskiej kultury muzycznej w Opolu w okresie XX – lecia międzywojennego. 1982.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Grażyna Kędziora
Poznańskie oficyny muzyczne w latach 1870 – 1939. 1982.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Elżbieta Lubieniecka
Kultura muzyczna Poznania w latach 1890 – 1900 w świetle ówczesnej prasy. 1982.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Andrzej Chylewski
Pozytyw szkatulny w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu w świetle ewolucji form organowych. 1980.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Irena Kalemba
Klawesyn i formy pokrewne (od połowy XIV do końca XVIII wieku). 1980.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Maria Sobek
Viola da gamba. 1980.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Ryszard J. Wieczorek
Problem liry w praktyce europejskiej do wieku XV. 1980.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Sabina Skrzypczak
Katalog tematyczny dzieł Tadeusza Szeligowskiego. 1980.
(promotor: dr Kornel Michałowski)

Ewa Orłowska
Sonaty pro processione M. J. Żebrowskiego (Charakterystyka – propozycja metodologiczna). 1980.
(promotor: doc. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski)

Małgorzata Janicka
Działalność Jana Skrzydlewskiego w Poznaniu. 1980.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Ewa Watała-Czerniak
Seweryn Kortowicz – kompozytor gnieźnieński II połowy XIX wieku. 1980.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Ewa Żyzna
Poznańskie czasopisma muzyczne w okresie Drugiej Rzeczpospolitej. 1980.
(promotor: dr Krystyna Winowicz)

Małgorzata Trochanowska
Włoska kapela instrumentalna w okresie późnego baroku. 1979.
(promotor: dr Włodzimierz Kamiński)

Wiesław Lisecki
Cierpienie i radość w kantatach J. S. Bacha (Interpretacja Ewangelii w grupie dzieł postepifanicznych). 1979.
(promotor: dr Michał Bristiger)

Stanisław Szofer
Hymny Jacka Różyckiego (XVIII wiek). 1951.
praca dyplomowa na stopień mgr filozofii
(promotor: dr Adolf Chybiński)

Jarosław Lisakowski
Muzyka instrumentalna zespołowa skalnego Podhala “Muzyka Podhala” Stanisława Mierczyńskiego. 1952.

Jerzy Zgodziński
Koncert na klarnet K. Kurpińskiego. 1952.

Włodzimierz Maniszewski
Stanisław Sylwester Szarzyński. 1952.

Józef Kucharski
Wielogłosowa pieśń polska XVI wieku do M. Gomółki. 1951.

Stefan Stuligrosz
Msza Tomasza Szadka „Officium in melodiam motetae Pisneme” 1580 rok. 1950.
praca dyplomowa na stopień mgr filozofii

Marian Sobieski
Wojciech Dankowski. Poznań 1935.
PRACE DOKTORSKIE

Agnieszka Małgorzata Budzińska-Bennett
Subtilitas w motecie ars antiqua. tekst – kontekst – intertekst.2009.
(promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek)

Beata Michalak
Schulwerk Carla Orfa. Idea muzyki elementarnej i jej recepcja. 2008.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Marcin Poprawski
Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego w teorii Romana Ingardena i ich rola dla praktyki artystycznej i badań muzykologicznych. 2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Marlena Wieczorek
Roman Maciejewski. Losy kompozytora i droga twórcza od „Pieśni kurpiowskich” do „Requiem”.2007.
(promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska)

Piotr Podlipniak
Uniwersalia jako problem badawczy muzykologii. 2005.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Justyna Humięcka-Jakubowska
Determinanty barwy dźwięku w dwudziestowiecznych technikach kompozytorskich w świetle koncepcji Alberta S. Bregmana. 2005.
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Rakowski)

Ewa Fedyczkowska
Muzyczne właściwości lasowiackiego folkloru wokalnego. 2002.
(promotor: prof. UAM dr hab. Bogusław Linette)

Mądry Alina
Twórczość na instrumenty klawiszowe C. P. E. Bacha w kontekście niemieckiej estetyki muzycznej II połowy XVIII wieku. 2001.
(promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska)

Rafał Ciesielski
Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego. 2001.
(promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski)

Violetta Przech
Kierunki nowatorskie w polskiej twórczości na fortepian solo lat 1956-1985. 2000.
(promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska)

Maciej Jabłoński
Teoretyczne podstawy semiotyki Eero Tarastiego.1997.
(promotor: prof. dr hab. Michał Bristiger)

Jan M. Stanley
Instrumenty elektroniczne w procesie komponowania muzyki filmowej i rozrywkowej.1996.
(promotor: dr hab. Jan Stęszewski)

Ryszard Golianek
Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza.1993.
(promotor: prof. dr hab. Zofiia Helman)

Ryszard Wieczorek
Rola poetyki humanistycznej w kształtowaniu włoskiej muzyki wokalnej pierwszej połowy XVI wieku.1990.
(promotor doc. dr Mirosław Perz)

Bożena Muszkalska
Sardyńska wielogłosowość wokalna.1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Bożena Lewandowska
Folklor muzyczny polskiej Orawy. Charakterystyka właściwości i problem diachromii. 1990.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Janina Gregorkiewicz-Tatarska
Łucjan Kamieński – muzykolog i kompozytor. 1989.
(promotor: doc. dr Jan Stęszewski)

Olga Siejna
Polskie harmonie i ich funkcja w kulturze muzycznej do 1939 r. 1989.
(promotor: prof. dr hab. Ludwik Bielawski)

Danuta Jasińska
Technika i styl w twórczości Michała Spisaka. 1983.
(promotor: doc. dr hab. Zofiia Helman)

Mieczysław Tomaszewski
Twórczość Chopina i jej recepcja.1983.
(promotor: doc. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski)

Roman Mazurkiewicz
Melodje pierwszego drukowanego kancjonału polskiego, Jana Seklucjana (1547). 1926.
(Praca doktorska napisana na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego)
PRACE HABIBITACYJNE

Jan Stęszewski
“Muzyka w muzyce” polskich kompozytorów od XVIII do XX wieku. O cytowaniu ludowych melodii.1994.

Marek Kwiek
O organach zabytkowych ziemi kielecko-sandomierskiej. Bałtów 1939-1945.